Våra priser

Våra priser

Undersökning tandläkare 975 kr-1275 kr
Undersökning tandhygienist 975 kr
Tandstensborttagning 580 kr-1655 kr
Lagning kindtand en yta 1000 kr
Lagning kindtand två ytor 1350 kr
Krona 6500 kr
Rotfyllning en kanal 3800 kr
Rotfyllning två kanaler 4500 kr
Rotfyllning tre kanaler 5600 kr
Tanduttagning enkel 1200 kr

Behandlingar över 3000:- behöver beräknas med hänsyn till försäkringsersättningen.