Invisalign

På kliniken jobbar vi med Invisalign. Det är en genomskinlig plastskena som används för att reglera tänderna istället för vanlig tandställning. Man byter skena varje eller varannan vecka.

Läs mer på: https://www.invisalign.se/