Våra priser

Våra priser

Undersökning tandläkare 900 kr
Undersökning tandhygienist 900 kr
Tandstensborttagning 450 kr-1200 kr
Lagning kindtand en yta 900 kr
Lagning kindtand två ytor 1300 kr
Krona 5600-6700 kr
Rotfyllning en kanal 3700 kr
Rotfyllning två kanaler 4300 kr
Rotfyllning tre kanaler 5700 kr
Tanduttagning enkel 1250 kr

Behandlingar över 3000:- behöver beräknas med hänsyn till försäkringsersättningen.