Våra priser

Våra priser

Undersökning tandläkare 890 kr
Undersökning tandhygienist 850 kr
Tandstensborttagning 450 kr-850 kr
Lagning kindtand en yta 900 kr
Lagning kindtand två ytor 1300 kr
Krona 5500-6200 kr
Rotfyllning en kanal 3500 kr
Rotfyllning två kanaler 4200 kr
Rotfyllning tre kanaler 5500 kr
Tanduttagning enkel 1150 kr

Behandlingar över 3000:- behöver beräknas med hänsyn till försäkringsersättningen.