Våra priser

Våra priser

Undersökning tandläkare 800 kr
Undersökning tandhygienist 750 kr
Tandstensborttagning 360 kr-750 kr
Lagning kindtand en yta 800kr
Lagning kindtand två ytor 1300 kr
Krona 5500-6000 kr
Rotfyllning en kanal 3300 kr
Rotfyllning två kanaler 4000 kr
Rotfyllning tre kanaler 4800 kr
Tanduttagning enkel 1000 kr